Lapidair

Lapidair [lapïdër] (,Fr.), bn., 1. In steen gehouwen, 2. Kort en kernachtig

Een woord dat zijn eigen betekenis omschrijft door kort en kernachtig te zijn. Daarbij is in letterlijke zin mijn ontwerp in steen gehouwen. Als spreekwoord is mijn ontwerp nog niet in steen gehouwen, waarmee ik wil duiden dat het ontwerp onderhevig is aan veranderende omstandigheden en daardoor op elk moment anders beleeft zal worden zoals ook de natuur op elk moment een andere beleving heeft.